0
SYNERRY

ปัจจุบันเว็บไซต์กลายมาเป็น

หน้าบ้านของธุรกิจในระบบออนไลน์

เพื่อนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ต่างๆ รวมถึงการให้บริการออนไลน์ต่างๆ ให้กับลูกค้า หรือกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ระบบหลังบ้าน หรือ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

นี่คือระบบโปรแกรมบริหารและจัดการเว็บไซต์บางส่วนของเรา ที่เตรียมไว้สำหรับ

Web Master หรือ ผู้ดูแลเว็บไซต์

ที่จะทำให้สามารถบริหารและจัดการ เพื่อใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์

 • มีระบบบริหารจัดการสิทธิผู้ใช้งานในการนำเข้าข้อมูล โดยสามารถกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงข้อมูลได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ คือ ระดับผู้ดูแลระบบ ระดับผู้ตรวจสอบข้อมูล และระดับผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไป
 • สามารถกำหนด / เปลี่ยนแปลง / แก้ไขสิทธิการใช้งาน (Authorization) ในระดับการเข้าใช้งาน , การบริหารจัดการข้อมูล , และระดับการเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ทั้งหมดบนระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้งานในแต่ละกลุ่มของผู้ใช้งานระบบหรือแต่ละบุคคลได้
 • การ Login เข้าสู่ระบบ ระบบจะต้องสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าใช้งานของผู้ใช้งานระบบทั้งหมดด้วย Username และ Password จากฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบเว็บไซต์ หากการกรอก Username และ / หรือ Password ผิดพลาด ระบบจะต้องไม่ให้สิทธิการเข้าใช้งาน จนกว่าจะกรอกข้อมูลถูกต้อง และมีระบบแจ้งเตือนกรณีชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password) ไม่ถูกต้อง รวมทั้งมีระบบการลืมรหัสผ่าน (Forget Password)
 • มีการกำหนดสิทธิให้ Login เข้าสู่ระบบใหม่ เมื่อไม่มีผู้ใช้งานระบบหน้าเว็บเพจ(Web Pages) เป็นระยะเวลาหนึ่ง ตามเวลาที่กำหนด
 • กรณีที่ผู้ใช้งานระบบได้ทำการ Logout ไปแล้ว จะต้องไม่สามารถกดปุ่ม Back ที่ Web Browser เพื่อกลับเข้ามาเข้าหน้าเว็บเพจ (Web Pages) เดิมได้
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูล รายชื่อ ของผู้มีสิทธิเข้าบริหารจัดการข้อมูลภายในระบบได้
 • รองรับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละเมนูให้กับสมาชิกได้
 • ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) ต้องสามารถสร้าง เพิ่ม แก้ไข ลบ และกำหนดรหัสผ่าน หรือข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และผู้ใช้งานระบบทั้งหมดได้ไม่จำกัด
 • ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) ต้องสามารถสร้าง เพิ่ม แก้ไข ลบ และกำหนดสิทธิกลุ่มของผู้ใช้งานระบบและผู้ใช้งานแต่ละบุคคลในระบบได้ โดยการ จัดการและการเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องสามารถทำได้โดยไม่ต้อง Reboot หรือ Log out ผู้ใช้งานออกจากระบบ
 • สามารถสร้างกลุ่มผู้ใช้งานระบบได้ไม่จำกัด เพื่อให้ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) สามารถจัดการสร้าง เพิ่ม แก้ไข ลบ กลุ่มของผู้ใช้งานระบบ เพื่อให้บริหารงานได้ง่าย
 • สามารถกำหนดสิทธิการดูแลระบบงานบนเว็บไซต์ ให้แก่ ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) ได้ตามต้องการ ซึ่งสามารถกำหนดสิทธิการใช้ งานเฉพาะกลุ่มของผู้ใช้งานระบบหรือแต่ละบุคคลได้
 • สามารถให้ผู้ตรวจสอบข้อมูล (Super User) และผู้นำเข้าข้อมูลทั่วไป (User) มีสิทธิที่จะเปลี่ยนรหัสผ่าน และข้อมูลส่วนตัว
 • ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) ต้องสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของผู้ใช้งานระบบทั้งหมด รวมทั้งการเข้าใช้งานของแต่ละบุคคลที่ Login อยู่ในขณะนั้นได้

ตัวอย่างคุณสมบัติของ ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์

 • เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลําดับ หมวดหมู่ และรายการ เนื้อหาได้อย่างไม่จํากัด
 • ระบบบริหารจัดการข้อความคล้าย MS Word รองรับการส่งภาพและข้อความ
 • รองรับการ disable/enable ข้อความได้ตามต้องการ
 • มีบันทึก ชื่อ วัน เวลา ผู้ที่เข้ามาสร้างหรือแก้ไข เอกสาร
 • มี Config แสดงหรือไม่แสดงจำนวนคนอ่าน / จำนวนคนแสดงความคิดเห็น
 • สามารถย้ายข้อมูลข้ามกลุ่มข้อมูล (CMS) ที่สร้างขึ้นได้
 • รองรับการแนบไฟล์ประกอบเอกสารได้หลายประเภทเช่น (excel, word,pdf,power point และอื่น ๆ เป็นต้น พร้อมแสดง icon หรือสัญญลักษณ์ของเอกสาร)
 • รองรับการจัดลำดับข้อความที่ต้องการแสดงผล
 • กำหนด Keyword ให้กับเอกสารที่สร้างขึ้นได้
 • มี tag สำหรับใช้ในการบริหารจัดการ ค้นหา เอกสาร
 • รองรับการใส่ Link ลงไปในรายการแทนเนื้อหาได้
 • รองรับการกำหนดวันที่เผยแพร่ได้เอง
 • มีระบบการแสดงผลก่อนที่จะทำการ Save, Edit
 • เปิด / ปิดการใช้งานหมวดหมู่ หากมีการปิดการแสดงผล รายการในหมวดหมู่จะไม่แสดง
 • เพิ่ม function save to favorite and send to friend
 • รองรับการแนบไฟล์รูป วิดีโอ และ Embed Code
 • จัดเก็บสถิติการเปิดอ่าน
 • เชื่อมต่อกับระบบ RSS เพื่อกระจายข่าวสารได้
 • มี Template อย่างง่ายให้ผู้ใช้เลือกสร้างข้อมูล
 • มีระบบตั้งเวลาแสดง และหยุดแสดงของข้อความ
 • เลือกเปิดปิด การเชื่อมต่อกับ Social Network ชั้นนํ้า เพื่อแบ่งปัน ข่าวสารได้
 • สามารถกำหนดส่วนของหน้าได้ (เหมือน Google Site)
 • รองรับการกําหนดข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้ (Relate Content) ด้วยการเลือกจาก Keyword,Tag หรือหัวข้อ
 • รองรับการแสดงผลแบบ list, Grid, Blog, Thumbnail ได้ตามต้องการ พร้อมเลือกลูกเล่น Java Script ในการเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 5-6 แบบ
 • สามารถ Config เปิด/ปิด ระบบ Comment ในแต่ละรายการได้
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมแสดงภาพนิ่ง (Photo+Auto Slide)
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบโปรแกรมแสดงภาพวีดีโอ (Video)
 • รองรับการเชื่อมต่อกับระบบสอบความความคิดเห็น (Poll/Vote)
 • รองรับการจัดทำ Rating สำหรับรองรับการให้คะแนนจากสมาชิก
 • รองรับการเพิ่มหน้าย่อยได้แบบไม่จำกัด พร้อมระบบจัดเรียงหน้าอัตโนมัติ
 • รองรับการแสดงผลตาม Most View, New Topic, Most Discuss, Top Vote และอื่น ๆ
 • เชื่อมต่อจาก CMS เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ Mailing List เพื่อจัดส่ง Content ที่ต้องการไปยังอีเมล์เป้าหมายได้
 • เชื่อมต่อกับระบบ FAQ/Help Desk เพื่อตอบคำถามของผู้สอบถามได้
 • มี Widget รายการที่มีการอัพเดท/ยังไม่ได้อ่าน และสามารถเรียกใช้ได้ในหน้า Member

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
ระบบบริหารจัดการ วีดีโอ

 • สามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลําดับ หมวดหมู่ได้
 • สามารถสร้าง ลบ แก้ไข รายการวิดีโอได้ไม่จํากัด
 • รองรับการนําเข้าด้วย Embed Code
 • สามารถรองรับ ไฟล์ WMV,MOV,mp4 ได้
 • ผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นในแต่ละ VDO ได้
 • มีระบบตั้งเวลาแสดง และหยุดแสดงของ Video ได้
 • รองรับการจัดลำดับข้อความที่ต้องการแสดงผล
 • สามารถบันทึกสถิติ และแสดงจำนวนการเข้าชมได้
 • ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดรายการวิดีโอผ่านหน้า เว็บไซต์ได้
 • กําหนดให้แสดงผล หรือซ่อน ทั้งหมวดหมู่ และ รายการวิดีโอได้
 • มีบันทึก ชื่อ วัน เวลา ผู้ที่เข้ามาสร้างหรือแก้ไข Video
 • รองรับการนำเข้าแบบ Playlist
 • รองรับการนำเข้าด้วย URL
 • สามารถกำหนด Related Content ได้
 • รองรับการสร้าง Playlist และแชร์แบบ Playlist
 • รองรับการกำหนดวันที่เผยแพร่ได้เอง
 • สามารถรับชมวิดีโอผ่านโหมดเต็มจอ หรือ Full Screen ได้
 • สามารถให้คะแนน Rating ของ VDO แต่ละเรื่องได้ มีการจัดลำดับตามความนิยม
 • ระบบต้องสามารถสร้าง Embed Code เพื่อ เผยแพร่วิดีโอผ่านหน้าเว็บไซต์ได้
 • ระบบสามารถสร้างเชื่อมโยงกับ Social Network เช่น Facebook ได้
 • มี Widget รายการที่มีการอัพเดท/ยังไม่ได้อ่าน และสามารถเรียกใช้ได้ในหน้า Member

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
ระบบจัดการการให้บริการเอกสาร
ผ่านเว็บไซต์

 • ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่ม ลบ แก้ไข หมวดหมู่ได้ไม่จำกัด
 • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงหมวดหมู่ได้
 • เพิ่ม ลบ แก้ไข รายการเอกสารได้อย่างไม่จํากัด
 • สามารถกำหนดสิทธิต่าง ๆ ในการเข้าถึงการ ดาว์นโหลด (Download) และอัพโหลด (Upload) เอกสารประเภทต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
 • สามารถให้บริการดาว์นโหลด (Download) ไฟล์เอกสารประเภทต่าง ๆ ได้แก่ Word , Excel , Power Point , PDF , GIF , JPG , PNG และอื่น ๆ รวมทั้งไฟล์ประเภทวีดีโอไฟล์ ( AVI , MPEG , WAV , SWF , FLV , 3 GP , WMA ได้
 • มีระบบ Counter นับจำนวนผู้ที่เข้ามาดาว์นโหลด (Download) เอกสารในแต่ละกลุ่มของเอกสารในประเภทต่าง ๆ ได้
 • รองรับ Multiple File (Upload มากกว่า 1 ไฟล์ /รายการ)
 • มีระบบแจ้งไฟล์เสีย
 • รองรับการตั้งค่าเปิด/ปิด ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลด
 • มีหน้าจอขณะดาว์นโหลด (Download) โดยบอกเวลาในการโหลดขนาดของไฟล์ประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์ (%)
 • รองรับการแสดงไอคอนต่าง ๆ เช่น New, Hot, Update เป็นต้น
 • แสดงรายชื่อของหมวดหมู่และสามารถคลิกเชื่อมโยงไปยังไฟล์ในหมวดหมู่ได้
 • แสดงจำนวนของไฟล์ในแต่ละกลุ่มได้
 • กําหนด Subject, Description ได้
 • จัดเก็บสถิติการดาวน์โหลด
 • สามารถตั้งค่าการเปิด/ปิด ไฟล์ประเภทต่าง ๆ ที่ให้บริการดาว์นโหลด (Download) โดยผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • รองรับการกำหนดช่งระยะเวลาในการแสดงผล
 • รองรับการกำหนดวันที่เผยแพร่ได้เอง
 • รองรับการใส่ Link ลงไปในรายการแทน File ได้
 • มี Widget รายการที่มีการอัพเดท/ยังไม่ได้อ่าน และสามารถเรียกใช้ได้ในหน้า Member
 • เลือกเปิดอ่านก่อนดาวน์โหลดได้
 • จัดเก็บสถิติการดาวน์โหลด

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
ระบบถามตอบ

 • มีระบบบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Content Management System (CMS) สำหรับระบบจัดการคำถาม - คำตอบ ในรายละเอียดข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ สำหรับผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
 • สามารถสร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไข กลุ่มของประเภทคำถาม – คำตอบในรูปแบบ ต่าง ๆ ได้ตามต้องการแบบไม่จำกัด รวมถึงสามารถจัดลำดับกลุ่มประเภทของคำถาม-คำตอบที่ต้องการได้
 • สามารถสร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไข คำถาม - คำตอบต่าง ๆ ได้ตามต้องการ แบบไม่จำกัดจำนวนของคำถาม - คำตอบในแต่ละกลุ่มประเภท รวมถึงสามารถจัดลำดับถาม - คำตอบที่ต้องการได้
 • สามารถใส่ไฟล์ในรูปแบบของไฟล์ประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นรายละเอียด เอกสารแนบบนระบบคำถาม-คำตอบ ได้แก่ Excel , Word , Power Point ,PDF, GIF, JPG , PNG , และอื่น ๆ รวมทั้งไฟล์ประเภทวีดีโอไฟล์(AVI, MPEG, WAV, 3GP, ฯลฯ) , MP3 , WMA ได้
 • สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อมูลแบบปกติ หรือ แบบซ่อนข้อมูลไว้ก่อนที่จะ เผยแพร่ข้อมูลในส่วนของแสดงผลด้านหน้าบนเว็บไซต์ ให้แก่ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อควบคุมได้
 • สามารถสั่งพิมพ์รายละเอียดข้อมูลออกยังเครื่องพิมพ์
 • มีระบบสำหรับให้ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายใช้ตรวจสอบและดูรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดบนระบบบริหารจัดการคำถาม-คำตอบ จากระบบ Back Office ได้
 • สามารถให้ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนด ช่วงเวลาการเปิด / ปิด ให้แสดงระบบบริหารจัดการคำถาม - คำตอบ บนเว็บไซต์ได้ โดยสามารถควบคุมกำหนดวัน เวลา ที่ต้องการให้แสดงผลและหยุดการแสดงผลได้
 • มีช่องสำหรับการค้นหาข้อมูลภายใน FAQ ด้วยคำ หรือวลีที่ต้องการ
 • มีระบบ Rating เช่น Like, Dislike ให้แต่ละรายการ
 • เชื่อมต่อกับระบบ CMS หรือฐานข้อมูลกลาง เพื่อดึงมาใช้อ้างอิง
 • รองรับการแชร์ผ่าน Social Network ต่างๆ
 • มี Widget รายการที่มีการอัพเดท/ยังไม่ได้อ่าน และสามารถเรียกใช้ได้ในหน้า Member
 • มีแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์สำหรับกรอกข้อมูลในส่วนของข้อเสนอแนะให้กับกลุ่มของประเภทคำถาม-คำตอบ สำหรับแต่ละประเภท เพิ่มเติมจากระบบได้
 • สามารถเรียงลำดับ และย้ายกลุ่มของคำถาม - คำตอบได้

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
ระบบจัดการหน้าจอพิเศษ

 • สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ไข เรียงลําดับ ปิด/เปิด การแสดง ผลได้
 • สามารถเลือกรูปแบบการเปลี่ยนภาพได้
 • รองรับไฟล์ นามสกุล .jpeg, .jpg, .gif, .png
 • กําหนดวันเริ่ม และสิ้นสุดการแสดงผลได้
 • สามารถระบุข้อความลงในรูปภาพได้
 • สามารถเลือกตำแหน่งที่ข้อความจะแสดงในรูปภาพได้
 • สามารถกําหนด URL ปลายทางเมื่อคลิกได้
 • รองรับ และสามารถรายงานสถิติในการคลิกได้
 • รองรับการใส่วิดีโอได้

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
การบริหารระบบ
ย่อยต่างๆ

ตัวอย่างคุณสมบัติของ
ระบบประกาศรับสมัครงาน

 • สามารถสมัครงานแบบ Quick Apply Form และ Full Applicant Form ทั้งนี้ จะต้องจัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้สมัครงานกรอกรายละเอียดข้อมูลบนระบบเว็บไซต์
 • การสมัครงานแบบ Quick Apply Form ระบบจะต้องสามารถกรอกข้อมูลที่สั้น กระชับและรองรับการแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน เช่น ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transeript) และเอกสารหลักฐานทางทหาร และรูปถ่ายได้
 • การสมัครงานแบบ Full Applicant Form ระบบจะต้องสามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มมาตรฐานและสามารถแนบเอกสารประกอบการสมัครงาน
 • สามารถให้ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถตรวจสอบดูข้อมูลรายละเอียดผู้สมัครงานในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนดพร้อมทั้งสามารถพิมพ์รายงานผู้สมัครงานในแต่ละวัน สัปดาห์ เดือน หรือตามช่วงเวลาที่กำหนด
 • สามารถลบรายการสมัครงานที่ไม่ต้องการออกจากระบบการสมัครงานได้
 • มีระบบการยืนยันการลบข้อมูลในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลให้แก่ผู้ดูแลระบบงาน (Administrator) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ก่อนที่จะลบข้อมูลดังกล่าว
 • มีระบบบริหารจัดการสำหรับการสร้าง เพิ่ม ลบ แก้ไข รายละเอียดข้อมูลของปรกาศการรับสมัครงาน
 • ตำแหน่งงาน และคุณสมบัติ จำนวนที่ต้องการรับ และอื่น ๆ ได้แบบไม่จำกัดบนเว็บไซต์
 • สามารถกำหนดช่วงเวลาในการเปิดให้สมัครงานผ่านหน้าเว็บไซต์
 • สามารถปรับสถานะเป็น ผ่าน ไม่ผ่าน waiting list ส่งต่อให้กับ คนทีเ่กี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนตอ่ไปได้ง่าย
 • สามารถ Post/Comment เชื่อมไวักับ Resume ของผู้สมัครงาน เพื่อแชร์ แบ่งปัน ข้อมูลผู้สมัครให้กับคนที่เกี่ยวข้องได้
 • สามารถ Export ข้อมูลออกเป็นไฟล์ Excel ได้
 • บริษัทจะทำการออกแบบฟอร์มให้เหมือนกับรูปแบบของฟอร์มสมัครงานของบริษัท
 • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดจำนวนอัตราของตำแหน่งงานได้
 • ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงตำแหน่งได้
 • ผู้ดูแลระบบสามารถเรียงลำดับการแสดงผลของตำแหน่งได้
 • ระบบสามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานให้แก่ผู้ดูแลระบบได้
 • สามารถ Save to PDF เพื่อแปลงข้อมูล Resume เป็น File เพื่อนำไปใช้งานได้
 • Easy form apply
 • Auto respond message
 • สามารถเปิด Preview Resume ได้ ง่ายผ่าน Browser ได้ และมีช่องการให้คะแนน (มีระบบ เพิ่ม ลบ แก้ไข หัวข้อการให้คะแนน กับ Resume นั้น ๆ)
 • สามารถเลือกได้ว่า ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน ในเบื้องต้น ทั้งใน ตารางข้อมูล และตอนดู Resume
 • สามารถ ระบุ Black List สำหรับ Resume ที่ไม่ต้องการให้เข้ามาในระบบอีก โดยเช็คจาก Email ของผู้สมัคร
 • มีหน้าจอสำหรับนำหัวข้อการให้คะแนน และคะแนน มาแสดงในรูปแบบตารางเปรียบเทียบ ตามชื่อ ตามตำแหน่ง เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของผู้สมัคร

ตัวอย่างระบบของ
เครื่องมืออื่นๆ
เพื่อใช้ในการบริหาร
และจัดการเว็บไซต์

 • ระบบริหารจัดการรายการเนื้อหาเว็บไซต์ (Content Management System)
 • ระบบจัดการผู้ดูแลระบบ (Administrator (WEBMaster Policy)
 • ระบบบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร (Professional Profile)
 • ระบบบริหารจัดการผังองค์กร (Organization Chart Management)
 • ระบบบริหารจัดการเมนู (Sub Menu level 2-3 management)
 • ระบบดึง และกระจายข่าว (RSS Feed) พร้อมระบบจัดการข้อมูล
 • ระบบถาม-ตอบ (FAQ) , ระบบ Vote
 • ระบบเว็บบอร์ด (Web board)
 • Social Media Management
 • E-Newsletter (Mailing List)
 • ระบบจัดการแบนเนอร์ (Banner Management)
 • ระบบจัดการข้อมูล Download
 • ระบบจัดการภาพกราฟิกด้านบน (Special Top Graphic & Banner Management)
 • ระบบบริหารจัดการสมาชิก (Member Management System)
 • ระบบค้นหาข้อมูล Basic Search + Advanced Search
 • ระบบปฏิทินกิจกรรม (Calendar Activities)
 • ระบบจดหมายข่าว (E-Newsletter)
 • ระบบจัดการหน้าพิเศษ (Intro page for Festival)
 • ระบบจัดการข้อมูลเว็บลิงก์ (Web Link)
 • ระบบ Auto Dynamic Site Map
 • ระบบแบบสอบถามออนไลน์ (Questionnaire)
 • ระบบ E-Book
 • ระบบติดต่อสอบถาม (Contact Us)
 • ระบบคลังภาพ (Photo Gallery)

งานบริการอื่นๆ ของเรา