Synerry
0
SYNERRY

WORKING TOGETHER

งานเดียวกัน ทำด้วยกัน ทำผ่าน Work Space เดียวกัน กำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละโครงการ หรือแต่ละงานได้ตามต้องการสร้าง Work Space ได้ไม่จำกัด ดังนั้นข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับงาน ทั้งการสอบถาม พูดคุย

มีระบบแจ้งเตือน, ระบบติดตามงาน, รายงานหัวหน้าหรือคนที่เกี่ยวข้อง, เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงาน, รายงานการประชุม, ไฟล์ข้อมูล, ลิ้งค์เว็บ, วีดีโอ, รูปภาพต่างๆ จะถูกจัดเก็บในที่เดียวกัน, เรียงตามลำดับการพูดคุย หรือใช้งาน และรองรับการค้นหาย้อนหลังได้ตามต้องการ

SHARING TOGETHER

ระบบบริหารและจัดการไฟล์ข้อมูลส่วนกลางขององค์กรรองรับการสร้างโฟลเดอร์ ที่จะใช้ในการจัดเก็บ

รวมถึงการกำหนดสิทธิการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลต่างๆ การแชร์ไฟล์ ทั้งไฟล์ รูปภาพไฟล์เอกสารไฟล์วิดีโอต่างๆ สามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย รวมถึงการสืบค้นจากคำ หรือวลี รวมถึงการใช้ Tag ต่างๆ

CONNECTING TOGETHER

เราออกแบบระบบโปรแกรม โดยอาศัยประสบการณ์ในการใช้งาน สื่อ Social Network เพื่อสร้างระบบโปรแกรมที่ผู้ใช้งานไม่จำเป็น ที่จะต้องอ่านคู่มือก็สามารถเข้าใช้ระบบโปรแกรมได้ด้วยตัวเอง

รองรับการพูดคุยระหว่างพนักงานด้วยกันแบบ 1:1 หรือแบบกลุ่มได้โดยไม่จำกัด รวมถึงการแนบไฟล์เอกสาร ข้อมูล รูปภาพ ลิงก์ ระหว่างการสนทนาได้ นอกจากนี้ระบบยังเชื่อมกับ Contact หรือ Address Book ส่วนกลางของบริษัทเพื่อให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ง่ายและสะดวกยิ่ง

LEARNING TOGETHER

ระบบสามารถสร้างกิจกรรม แจ้งนัด และรับสมัครผู้ที่ต้องการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในหรือภายนอกองค์กร

ตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในองค์กร เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ไปด้วยกัน

ตัวอย่างระบบหน้าจอ Intranet

Use Case diagram

Use Case diagram

Use Case diagram

Use Case diagram

งานบริการอื่นๆ ของเรา