0
SYNERRY
Banner
Hero

Career

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษา

“กลยุทธ์ด้านดิจิทัล สำหรับภาครัฐแบบครบวงจร”

เรานำเสนอโซลูชั่นผ่านการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางดิจิทัลและเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพื่อรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สวัสดิการเบื้องต้น

 • ปรับเงินเดือนหลังผ่าน Probation และพิจารณาปรับตามผลงาน
  ผลประกอบการทุกๆ 6 เดือน
 • ทำงานจันทร์- ศุกร์ 9:00-18:00, เวลาพัก 11:45-13:00, 15:00-15:15
 • Party ทุกศุกร์สุดท้ายของเดือน ตั้งแต่บ่าย 3 โมง ยาวๆ ไป
 • สวัสดิการสังสรรค์รื่นเริงภายในหน่วยงานต่างๆ
 • เงินสนับสนุนกิจกรรมสันทนาการ
 • ท่องเที่ยวประจำปีตามผลประกอบการ (ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ)
 • ผ่าน Probation แล้วพิจารณาปรับเงินทุกๆ 6 เดือน
 • พิจารณาปรับเงินเดือน ระหว่างหรือหลังผ่าน Probation
 • มี Incentive จากทุกโครงการ แบ่งให้ทุกตำแหน่ง
 • OT สำหรับการทำงานนอกเวลา
 • อยากทำงานนอก รับงานบริษัทไปทำเป็นงานนอกได้
 • โบนัสตามผลประกอบการ
 • ค่าโทรศัพท์มือถือสำหรับพนักงานที่ต้องใช้ติดต่องาน
 • มีค่าเดินทาง สำหรับการเดินทางเพื่อทำงานหรือพบลูกค้า
 • มีค่าเสื่อมคอมฯ เพิ่มให้ กรณีเอาคอมฯ ตัวเองมาทำงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
 • ของขวัญสมรส
 • เค้กวันเกิด
 • เงินช่วยเหลืองานบวช
 • เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • วันลาพิเศษเพื่อร่วมงานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

3 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

2 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

1 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป

10 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 0 ปีขึ้นไป

4 ตำแหน่ง

ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

Culture ของที่นี่

 • เป็น Home Office หลังใหญ่ เป็นทีมเล็กๆ ที่ทำงานใหญ่ๆ เป็นทีมที่รวมคนเก่งๆ และ Partner เจ๋งๆ ให้มาทำงานใหญ่ๆ ร่วมกัน
 • ทำงานใหญ่ มูลค่าสูง คุณภาพก็ต้องสูงตาม แต่นอกงาน เล่น เฮฮา กวนๆ กันได้ เพราะเราอยากให้ทีม "ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงานที่ทำ"
 • ทำงานกันเป็นระบบ เป็นทีม ผ่าน Software ต่างๆ เช่น Asana, Discord, Figma และอื่นๆ
 • งานที่นี่ งานใหญ่ งานเยอะ งานเร่ง เน้นงานคุณภาพสูง เหมาะกับคนชอบท้าทายความสามารถตัวเอง
 • ทำงานในลักษณะ Team Work รวมถึง Multi-Tasking ในบางจังหวะ คือหนึ่งคนอาจจะต้องทำหลากหลายหน้าที่ เรียกว่า "ช่วงงานเข้า"
Hero
Hero
Hero

มาสมัครและทำงานร่วมกันกับทีมเรา
ทีมเล็ก ๆ ที่ทำงานใหญ่ ๆ

งานบริการอื่นๆ ของเรา