0
SYNERRY
Banner
Hero

About Us

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เราเป็นบริษัทที่ปรึกษา

“กลยุทธ์ด้านดิจิทัล สำหรับภาครัฐแบบครบวงจร”

เรานำเสนอโซลูชั่นผ่านการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์ทางดิจิทัลและเทคโนโลยี
ที่ช่วยให้หน่วยงานหรือองค์กรได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น เพื่อรับกับแนวทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

For Investor

บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ดำเนินการมาแล้วมากกว่า 25 ปี

เราทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อนำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และช่วยส่งมอบการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
สำหรับลูกค้าของเรา โดยมุ่งเน้นไปที่ การปรับปรุงพัฒนาแพลตฟอร์ม ความสามารถที่จำเป็นต่อความคล่องตัว
และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการให้กับลูกค้า

For Startup

สำหรับผู้ที่มีไอเดีย มีแนวคิด ที่อยากจะสร้างธุรกิจของตนเอง

แต่อาจขาดความพร้อมด้านเงินทุน และประสบการณ์ สามารถนำเสนอแนวคิด เพื่อร่วมกันพัฒนาความฝันร่วมกับเรา

ประสบการณ์มากกว่า 25 ปี

ความสำเร็จของลูกค้าของเรา ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มากกว่า 400 หน่วยงาน

รวมผลงานต่าง ๆ มากกว่า 500 โครงการ

MORE THAN

300

CLIENTS

MORE THAN

500

PROJECTS

MORE THAN

25

YEARS

เรามุ่งเน้นการส่งมอบผลลัพธ์งานที่มี คุณภาพเหนือความคาดหมาย

ตรงตามกำหนด และ บรรลุผลการปฏิบัติงาน ให้กับลูกค้า

“มาตรฐาน มืออาชีพ”

บริษัทของเราประกอบด้วยผู้ที่ชอบการทำงานร่วมกัน ไม่ว่าทีมของเราจะอยู่ที่ใด เพื่อให้เราสามารถส่งมอบงานที่มีคุณภาพ
เราพัฒนาทักษะด้านกำลังคนขับเคลื่อนการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และใช้วิธีการทำงานแบบใหม่ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน
คือการทำงานด้วย “มาตรฐานความเป็นมืออาชีพ” หรือ Professional Standard จึงทำให้เราสามารถ
ส่งมอบงานได้ตามคำมั่นสัญญา ด้วยคุณภาพและมาตรฐานที่เหนือความคาดหมาย

OUR AWARDS

“Professional Standard” คือคำที่ทีมงานใช้ในการสื่อสารและยึดมั่นในการทำงานร่วมกัน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบ
“งานคุณภาพเหนือความคาดหมาย” และ “ตรงต่อเวลา” ให้กับลูกค้า ทำให้หลายปีที่ผ่านมา เราได้รับทั้งคำชื่นชมและได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลงานและงานบริการที่บริษัทฯ ได้เป็นผู้พัฒนา และส่งมอบงานคุณภาพให้กับลูกค้า

WHY US

 • มากกว่าการ “รับจ้าง” คือเรา “ทำงาน” เราช่วยลูกค้าคิด วางแผน วิเคราะห์
  เสมือนงานและเงินนั้นเป็นของทีมงานเราเอง
 • เราไม่ได้แค่ทำตามที่ลูกค้าต้องการหรือสั่งให้ทำ แต่เราให้ทั้งความรู้ คำปรึกษา แนะนำ เพื่อพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน
 • “Professional Standard” คือมาตรฐานในการทำงานร่วมกันของทีมงาน เราและลูกค้าทุกราย
 • เราทำงานด้วยการรับประกัน KPI, ROI ที่ตกลงร่วมกันกับลูกค้า
 • เรามีเครื่องมือและระบบโปรแกรม สำหรับใช้ในการบริการจัดการระบบการทำงาน เพื่อคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล
 • เราใส่ใจในการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานของเราอย่างต่อเนื่อง และปลูกฝังความเป็น มืออาชีพในการทำงาน
 • เรามีประสบการณ์ในการทำงาน Digital Business มานานกว่า 25 ปี การันตีด้วย
  ผลงานและลูกค้ากว่า 500 โครงการ
 • ทีมงานแบบจัดเต็ม ทุก Flow การทำงานตั้งแต่ต้นจนส่งมอบงาน
เป้าหมายของเราคือการออกแบบและสร้างระบบที่ใช้ร่วมกันได้ ให้กับองค์กรเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถและก้าวข้ามไปสู่โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

เพื่อที่จะขยายขีดความสามารถนี้ เรากำลังมองหานักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่มีเป้าหมายและทิศทางของธุรกิจไปในทางเดียวกัน เพื่อช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน และบรรลุผลลัพธ์สิ่งที่เป็นไปสู่สิ่งที่สามารถเป็นได้

แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ

Jigsaw Office
Jigsaw ERP for Government
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero
Hero

Jigsaw Office

ระบบ E-Office สำหรับภาครัฐ ด้วยแนวคิดการออกแบบระบบให้เป็น Single Database เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ผ่าน API
(Applicaiton Program Interface) เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และแก้ปัญหาที่ระบบต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
พร้อมด้วยการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของ Microservices และ DevSecOps เพื่อรองรับการพัฒนาต่อเนื่องและ
การขยายระบบในอนาคต (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

Jigsaw ERP for Government

ระบบ E-Office สำหรับภาครัฐ ด้วยแนวคิดการออกแบบระบบให้เป็น Single Database เชื่อมต่อกับระบบต่างๆ ผ่าน API
(Applicaiton Program Interface) เพื่อลดปัญหาความซ้ำซ้อนของข้อมูล และแก้ปัญหาที่ระบบต่างๆ ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
พร้อมด้วยการออกแบบและพัฒนาในรูปแบบของ Microservices และ DevSecOps เพื่อรองรับการพัฒนาต่อเนื่องและ
การขยายระบบในอนาคต (อยู่ระหว่างการพัฒนา)

โดยเราจะมีทีมงาน และผู้เชี่ยวชาญ
ที่จะคอยให้ คำแนะนำคำปรึกษา
และดำเนินการต่างๆ ร่วมกัน

ถ้าใครคิดว่ามีไอเดียดีๆ
หากต้องการเพิ่มโอกาส และเล็งเห็นสิ่งที่
บริษัทฯ ให้การสนับสนุน
สามารถติดต่อเราได้เลย

แผนการลงทุน ร่วมทุน กับ ธุรกิจด้านอื่น ๆ

ด้วยพื้นฐานด้านการเป็นนักพัฒนาระบบโปรแกรมต่าง ๆ และการบริหารจัดการด้านการตลาด การเป็นที่ปรึกษาของเรามากกว่า 25 ปี
เราเปิดกว้างเพื่อมองหา คู่ค้า ในธุรกิจด้านต่าง ๆ ที่สนใจนำเทคโนโลยี และองค์ความรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ของเรา

 • ด้านการศึกษา
 • ด้านสุขภาพ
 • ด้านการเกษตร
 • ด้านการขนส่ง
 • ด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • ด้านแฟชั่น
 • ด้านประกันชีวิต ประกันภัย
 • ด้านการท่องเที่ยว
 • ด้านธุรกิจยานยนต์
 • ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ด้านการแพทย์
 • ด้านตลาดกลาง (Market Place)

งานบริการอื่นๆ ของเรา